Msza Piotrowińska B-dur

Warszawa 1872. Słowa Justyna Wojewódzkiego.