Msza Es-dur

Warszawa 1865 (wersja na organy), 1874 (wersja na organy i kwintet smyczkowy). Słowa łacińskie.