Msza Des-dur

Wersja na chór, organy i kwintet smyczkowy 1874. Słowa łacińskie.