Morel

Słowa. A. Chodźki. Z Pierwszego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1844; drugie wydanie: Warszawa 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1897.