Moje bogactwa (Mała chatka przy dolinie)

Słowa J. Chodźki. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.