Miłość

Słowa z "Pieśni ostatniego minstrela" W. Scotta. Tłumaczenie A.E. Odyńca. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.