Milda

Tekst z "Witoloraudy" J.I Kraszewskiego. 1848.