Matko. Już nie ma Cię! (Mère, tu n'es plus là)

Przekład M. Radziszewskiego. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.