Luli (Co z losem wieść boje?)

Słowa W. Syrokomli. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.