Lśni jutrzenka

Słowa francuskie Wiktora Hugo. Z Dziesiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1909, oprac. W. Rzepki.