List żelazny

Muzyka na chór mieszany a cappella. Dramat autorstwa Antoniego Małeckiego. Wystawiony w r. 1859 w Wilnie, w r. 1860 w Warszawie.