Kupiec wenecki

Muzka na orkiestrę. Dzieło z muzyką Moniuszki wystawione w Warszawie w latach 1870 i 1871.