Kum i kuma

Z piosnek wieśniaczych znad Niemna J. Czeczota. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.