Kukułka II

Z piosnek wieśniaczych J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.