Książę Magnus i Trolla

Ballada szwedzka w przekładzie L. Siemieńskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.