Kędy woda kręta

Słowa W. Wolskiego. Z Dziesiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1909, oprac. W. Rzepki.