Karpaccy górale

Na orkiestrę. Muzyka napisana po r. 1840. Wystawienie w Wilnie w 1844.