Ideał, czyli Nowa Precioza

Powstała w Wilnie w końcu r. 1840. Tekst O. Milewskiego.