Hans Mathis

Tekst E. Erckmana i A. Chatriana. Muzyka powstała w 1872 r. Kompozycji Moniuszko nie ukończył, na prośbę wdowy po kompozytorze luki uzupełnił w r. 1872 Adam Münchheimer.