Groźna dziewczyna

Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.