Gdzie się Wisła kończy

Słowa K. Laskowskiego. Z Dziewiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.