Gdyby kto mnie kochał szczerze

Słowa J. Chodźki. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.