Ecce lignum crucis (Oto drzewo krzyża).

Warszawa 1872. Słowa łacińskie, polskie M. Kotarbińskiego.