Dumka (Przychodź, miły)

Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.