Dobranoc

Słowa z "Albumu" S. Jachowicza. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.