Do oddalonej (I tak straciłem już cię z oczu moich)

Słowa J.W. Goethego, tłum. W. Grzymałowskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.