Do Faona

Słowa Safony. Przekład S.F. Żukowskiego. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.