Do Basi (Basiu moja luba)

Słowa F.D. Kniaźnina. Z Jedenastego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.