Dalibóg (Ach, naprawdę!)

Tytuł alternatywny: Dalibógże. Słowa J. Massalskiego. Z Pierwszego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1844; drugie wydanie: Warszawa 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1897.