Dąbrowa (Oj dąbrowo, dąbróweczko)

Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.