Czy powróci? (Matuleńku, on nie wróci)

Słowa J.I. Kraszewskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.