Co to za kwiatek zawsze zielony

Trzy piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny (ze zbioru Jana Czeczota). Z Pierwszego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1844; drugie wydanie: Warszawa 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1897.