Anioł dziecina

1862. Z Ósmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.