Ad te, Domine

Napisane w 1868 roku. Słowa łacińskie. Niewydane.