aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

19 May

Na łamach wychodzącego w Warszawie „Tygodnika Ilustrowanego”, w numerze z 19 maja 1896 roku znalazł się po raz pierwszy opublikowany i dzięki temu dostępny tak szerokiej publiczności Kanon na dwa głosy autorstwa Stanisława Moniuszki. Kompozycja kameralna powstała w 1840 roku, nie była jednak znana szerzej. Do dziś ogromna większość utworów tego kompozytora spoza gatunku pieśni i opery pozostaje całkowicie nieznana, czyniąc z Moniuszki paradoksalny przypadek twórcy, którego tytułuje się mianem jednego z najważniejszych kompozytorów polskich przy jednoczesnej nieznajomości większości jego dorobku.