Niemien i Wilia

Duet. Słowa A.E. Odyńca. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.