Halka

Początkowo w II aktach (tzw. wersja wileńska, powstała w latach 1846-1847), dedykowana piewszemu wykonawcy roli Jontka - Achillesowi Bonoldiemu; później (przed premierą warszawską) rozszerona do IV aktów. Autor libretta W. Wolski. Pierwsze wykonanie "Halki" odbyło się w Wilnie 1 stycznia 1848 r. (na estradzie koncertowej), na scenie (wileńskiej) wykonano dzieło po raz pierwszy 16 lutego 1854 r. Premiera "Halki" w Warszawie odbyła się 1 stycznia 1858 r. Premiery w innych miastach w kraju: w r. 1866 w Krakowie, w r. 1867 we Lwowie, w r. 1873 w Poznaniu; za granicą: w r. 1862 w Kijowie, w r. 1868 w Pradze Czeskiej (wznowiono w 1883), w r. 1869 w Moskwie, w r. 1870 w Petersburgu (w przekładzie na jęz. rosyjski), w r. 1889 w Rydze, w r. 1892 w Wiedniu, w r. 1903 w Nowym Jorku, w r. 1905 w Mediolanie; ponadto w Pilźnie, w Brnie Morawskim, Ołomuńcu, Zagrzebiu, Lublanie (przed rokiem 1900). W r. 1933 wystawiono po raz pierwszy "Halkę" w Bernie Szwajcarskim, w r. 1936 w Helsinkach, w r. 1937 w Tallinie. "Halka" była także grana na wielu innych scenach zagranicznych.

Poczytaj więcej