aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

17 listopada

17 listopada 1858 roku „Ruch Muzyczny” donosił: „Reżyser Aleksandryjskiego Teatru w Petersburgu, p. Kulikof, przedsięwziął tłumaczenie na język rosyjski opery Moniuszki Halka”. W ten sposób otworzyła się droga do wystawień dzieła polskiego kompozytora na rosyjskich scenach operowych. W kolejnych latach dojdzie do premiery w Moskwie (1869), a następnie w Petersburgu (1870).