aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

23 lipca

23 lipca 1837 roku w liście do narzeczonej Stanisław Moniuszko donosił o swoim rychłym wyjeździe do Berlina na studia: „Podróż moja do Berlina nie cierpi zwłoki. Nie pojadę inaczej jak na Królewiec, zatem przez Wilno – spodziewam się za dwa tygodnie najdalej wypić z twych rączek herbatę”.